Prosjektet Kunnskap om Kreft Gjennom Kunst / Learn About Cancer through Art (LACTA) frister å bruke kunst i formidlingen av kreftbiologi ved å involvere kunstnere som kan tilgjengeliggjøre informasjonen uten å sensasjonalisere.  Kunstnere inviteres til diskusjoner og eksperimenter rundt utvalgte aspekter av kreftbiologi og utfordres til å lage kunst av erfaringen fra laboratoriet. Vi tilbyr  naturvitenskap på universitetsnivå formidlet på en måte du kan forstå intuitivt uten lang vitenskapelig utdanning. Prosjektet anvender kunstartene kortfilm, teater, installasjon, maleri og foto.