Prosjektleder er Tarig Osman ved Klinisk Institutt 1, UiB. Tarig har bakgrunn som tannkirurg fra Universitetet i Khartoum, Sudan, og i 2014 fullførte han sin PhD ved UiB som fokuserte på cancer stem cell related markers i normale og nevroplast oral mucosa. Han har også vært post-doc ved Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) fra 2014-2016, hvor han jobbet med eksperimentelle studier av angiogensis, tumor microenvironment og metastatic spread i undertyper av brystkreft. Han er for tiden ansatt ved the Renal Research Group (50%) og the Tissue engineering group (50%) ved UiB.

Henriette Christie Ertsås har en PhD fra Institutt for Biomedisin (UiB) og CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers). Hun iscenesetter det som foregår inni kroppen, nærmere bestemt inni cellene, og lar oss få bekjentskap med den virkelig bitte lille biologien som knapt er synlig i mikroskop. Hun har forsket på aldersavhengig kreft ved UiB og er aldeles forferdet over kreftcellers mangel på selvinnsikt. Henriette har dessuten skuespillerutdannelse (MFA) og bruker denne kombinerte fagbakgrunnen til å fortelle historien om den forunderlige biologien.

Per Sakariassen har en PhD fra Institutt for Biomedisin (UiB) etterfulgt av post doc og forskerstilling i translasjonell kreftforskning inntil han skifte beite og startet bedriften WebDraft i 2012 som leverer tjenester innen 3D-grafikk, print, foto og video/redigering. Han underviser også i fotografi/video/grafisk design på Høgskulen på Vestlandet.

Til utstillingen vår deltok kunstnerne Nazzar Nawrani og Maria Eriksen med malerier. Maleriene med unntak av «Stille Angrep» er tilgjengelig for kjøp. Kontakt Tarig Osman.

Monica Hellesøy og Caroline Engen stilte de samfunnsetiske spørsmålene i podcastinnspillingen  «Utfordringer knyttet til fremtidens skreddersydde kreftbehandling».