Kunnskap om Kreft gjennom Kunst / Learn about Cancer through Art (lacta)

Er dette en partner du kunne vurdere å samarbeide med?

Prosjektet «Kunnskap om Kreft Gjennom Kunst” frister å bruke kunst i formidlingen av kreftbiologi ved å involvere kunstnere som kan tilgjengeliggjøre informasjonen uten å sensasjonalisere.  Kunstnere inviteres til diskusjoner og eksperimenter rundt utvalgte aspekter av kreftbiologi og utfordres til å lage kunst av erfaringen fra laboratoriet. Vi tilbyr  naturvitenskap på universitetsnivå formidlet på en måte du kan forstå intuitivt uten lang vitenskapelig utdanning. Prosjektet anvender kunstartene kortfilm, teater, installasjon, maleri og foto.

Kreftcellen svindler og overtaler normale celler i kroppen til å overgi organer og regelrett bidra til invadering og vekst. Vi kan neppe klandre dem, det er nemlig ingen enkel sak å motstå kreftcellens manipulerende evner og vinnende sjarm.

 

I hvilken kategori blir du plassert? Kreftpasient, Kreftfri eller frisk? Er det virkelig så enkelt? illustrasjon: Tarig Osman

I  utstillingen «Kunnskap om Kreft gjennom Kunst»  formidles kreftvitenskap fra Universitetet i Bergen til byens befolkning gjennom kunstformene teater, film og installasjoner. Her kan du få med deg filmvisning, rebusløp, aktiviteter og forestilling om celler og kreft.

 

Program for Utstillingen:

REBUSLØP

gjennom risikofaktorer for å utvikle kreft.

Kan du introdusere mutasjoner uten at rettskrivningsenzymene oppdager det?

Klarer du å kopiere DNA uten å lage mutasjoner?

Gjør din diett og livstil livet vanskelig for en mutert celle, eller blir den tvert imot oppfordret til å utvikle seg til en svulst?

Hvor stor rolle spiller uflaks som årsak til kreft? Tenker du helst at alt som skjer har en årsak, inkludert kreft?

HOS LEGEN:

   • Hva kan være spåkulen vi trenger for å kunne forutsi pasientens fremtid?
   • Angi utviklingen av kreftsykdom.
   • Hvor mye usikkerhet kan pasienten akseptere?
   • Hvor sikker kan egentlig legen være når denne lager en prognose?
Publikum får prøve seg som kreftleger. Pasienter ønsker å få vite hva fremtiden bringer. Her får publikum selv anvende verktøy som benyttes i prognoser. Det er en grad av usikkerhet i prognosesetting som vi alle må leve med, kan du akseptere det?

KORTFILMER om kreftcellen:

Hun er Verdens Verste Kollega. Ansatt i bedriften kroppen, der hun misbruker sin stilling på det groveste

Kreftforskeren introduserer: Hvorfor trenger dere å vite hvordan kreftcellen tenker?

Kreftcellen er blitt en egoistisk drittsekk. Hun trenger ikke lenger støtte og anerkjennelse fra de rundt seg, slik hun gjorde da hun var ung.

Kari Blodkar sliter seg ut på kryss og tvers for å forsyne kreftcellen med næring og oksygen. Men kreftcellen sløser med maten.

Immunforsvaret Ronny og Lars Lymfocytt stiller opp, men blir dessverre lurt trill rundt av kreftcellens forkledning.

Kreftcellen overtar arbeidsplassen sakte men sikkert, nesten uten at noen merker det. Resultatet blir fullstendig kaos.

Opplegget dekker følgende punkt i læreplanen

Folkehelse og Livsmestring   Tverrfaglig tema:  Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn (…). Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, (…) hører også hjemme under dette temaet.

Kompetansemål innen 10. TRINN

«gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap»

«Sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon»

Kompetansemål i Videregående (Vg1) Studieforberedende, helse- og sosialfag og naturbruk

«Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder»

«Gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv»

«Beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon»

«Utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer»

«Utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper»

 

SAMFUNNSETISKE ASPEKTER VED KREFTVITENSKAP – Podcast

Utfordringer knyttet til fremtidens skreddersydde kreftbehandling

Live podcast innspilling foran et publikum.

Skreddersydd kreftbehandling blir av mange trukket frem som en revolusjon for fremtidens kreftpasienter. Likevel preges det offentlige ordskiftet per i dag av gnisninger mellom skyhøye forventninger kombinert med en tilsynelatende manglende politisk vilje til å satse på disse nye behandlingsformene. Hva skyldes dette paradokset? Hvor langt er vi egentlig unna et offentlig tilbud om skreddersydd kreftbehandling?

Vi samlet et knippe forskere for å diskutere hvilke utfordringer helsevesenet står overfor når vi nå er på vei inn i en ny æra av kreftmedisinen. Deltagerne var:Ola Myklebost, professor ved UiB og leder for norsk kreftgenomikkonsortium.
Eirik Joakim Tranvåg, lege og doktorgradsstipendiat ved UiB.
Mille Sofie Stenmarck, medisinstudent ved UiB.

Samtalen ble ledet av lege og stipendiat ved UiB Caroline Engen og postdoktor ved Haukeland Universitetssykehus Monica Hellesøy.

 

FORESTILLINGER:

Stine Stamcelle Finner Seg Selv” En forestilling om identitet og fenotypisk plastisitet. Passer for 5-8 trinn.

Vi tilbyr kurs i Karsinom. Kreftcellen har mye erfaring med skikkelig dårlig ledelse, og har mange strategier å dele med fremadstormende entrepenører. Kreftcellens strategier garanterer gigantisk, men særdeles kortsiktig gevinst.  Passer for ungdomskole , videregående og voksne

 

KREFTCELLE PÅ VEGGEN: Malerier og Foto

Kreftceller på vandring fra primærsvulsten til nye jaktmarker et annet sted i kroppen.

 

 

 

 

 

To jenter fra publikum innser at en egnet behandling kan innebære å hemme alle kaosbeskjedene som opprinner fra kreftcellen. Hva med å hindre blodåredannelse, overdreven tillit fra de normale cellene i kroppen og kryssbinding mellom proteinfibrene i mikromiljøret rundt cellene? Noen av disse Idéene er allerede er under utvikling, men forskerne tar mer enn gjerne imot nye idéer. Det er prosessen frem til forslagene vi ser på flanellografen her.
Kan du hjelpe forskerne med alternative idéer til behandling, istedet for stråling og kjemoterapi? Skulle vi heller å gå i dialog med kreftcellen og be den jekke seg ned et hakk. Eller skulle vi tvert imot overbevise de normale nabocellene om ikke å la seg manipulere av kreftcellen. Kanskje er det din idé forskerne bør høre?

Fredag 25.10.19 arrangerte vi lanseringfest for prosjektet